บริการจัดงานศพจีน พิธีกงเต๊ก

ดูแลตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธี

ให้บริการจัดงานศพแบบจีน และดำเนินการด้านพิธีกงเต๊ก ให้บริการแบบ ครบ จบ ที่เดียว ตั้งแต่เคลื่อนย้ายศพด้วยรถตู้พร้อมทีมงานของสุริยา

บริการจัดดอกไม้ในรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ และดำเนินการด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จพิธี

พิธีกงเต๊กเป็นส่วนหนึ่งของพิธีศพในวัฒนธรรมจีน มีลักษณะเป็นการใช้กงเต๊กหรือท่าเต๊กต่าง ๆ เพื่อเสียงและการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ในการเศร้าในงานศพ การใช้กงเต๊กในพิธีศพมีสาเหตุเพื่อเชื่อว่าจะช่วยให้วิญญาณของผู้ตายไปได้ทำนองเต๊กไปด้วย และยังเป็นการบูรณะความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เสียสมาลัยในที่สุดของการแสดงออกของความเสียใจและความเคารพในการลาลาย

ประวัติความเป็นมา พิธีกงเต๊ก

การเลือกใช้กงเต๊กและลักษณะการแสดงท่าเต๊กที่ใช้ในงานศพจีนขึ้นอยู่กับศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีลักษณะท่าเต๊กแบบต่าง ๆ ที่สื่อถึงอารมณ์และความเสียใจต่าง ๆ ตามที่ครอบครัวหรือผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีความสัมพันธ์กับกงเต๊กต่าง ๆ ได้อย่างไร

เนื่องจากมีหลายแบบหลายลักษณะของกงเต๊กในวัฒนธรรมจีน จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้เฉพาะด้านนี้ในท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบรรยากาศของงานศพที่กำลังจะจัดขึ้น

พิธีกงเต๊ก (Ling Ling Pa) เป็นส่วนหนึ่งของพิธีศพในวัฒนธรรมจีนที่มีรากฐานมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์โบราณ พิธีนี้มีความสำคัญและถูกจัดขึ้นเพื่อเสียงในการแสดงอารมณ์ในงานศพ ร่วมกับการให้เกียรติและเคารพต่อผู้เสียชีวิต

นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบันทึก พิธีกงเต๊กมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ต้าน ประมาณ 2,500-3,000 ปีที่แล้ว ในตำนานจีน มีการบอกว่าพิธีกงเต๊กได้รับการสร้างขึ้นโดยนักเต้นตำนานของจีน ณ สมัยนั้น ซึ่งเคยได้รับพระราชทานปริญญาในการเต้นและการแสดง

นอกจากนี้ การใช้กงเต๊กในพิธีศพมีบทบาททางศาสนา โดยนับถือว่าการใช้กงเต๊กจะช่วยให้วิญญาณของผู้ตายไปได้ด้วยสมานฉันท์ การทำกงเต๊กในพิธีศพจีนไม่ได้มีเพียงแค่การเต้น แต่ยังประกอบด้วยการใช้เครื่องดนตรีและการร้องเพลง

การใช้กงเต๊กในวัฒนธรรมจีนไม่เฉพาะเจาะจงในพิธีศพเท่านั้น แต่ยังใช้ในพิธีฮวงจุ้ย พิธีไหว้พระ และงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ในวัฒนธรรมจีน การเต้นกงเต๊กมักจะอยู่ในศิลปะและวัฒนธรรมจีนอย่างไม่ทำลายต่อเรื่องราวและประเพณีทางวัฒนธรรม

ขั้นตอนงานศพจีน พิธีกงเต๊ก มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนงานศพจีนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกงเต๊กมีหลายขั้นตอน ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปตามภูมิภาคและท้องถิ่น แต่โดยทั่วไป ขั้นตอนของพิธีกงเต๊กในงานศพจีนอาจประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

  • การจัดเตรียม จัดเตรียมที่จัดทำงานศพ ซึ่งประกอบไปด้วยตู้เสื้อผ้าหรือโรงอนามัยที่วางพระ รูปถ่ายของผู้ตาย ภาพที่เกี่ยวข้อง และของที่ระลึกอื่น ๆ
  • การนำเสด็จพระ นำเสด็จพระหรือภูมิประดิษฐ์ของผู้ตายเข้าสถานที่จัดงานศพ โดยมักจะตั้งอยู่ที่บ้านของผู้ตายหรือวัด
  • การเปิดนิมิต เปิดนิมิตหรือทำพิธีเปิดตัวงานศพ
  • การแสดงพิธีกงเต๊ก เริ่มการแสดงพิธีกงเต๊ก ซึ่งประกอบไปด้วยการเต้น การใช้เครื่องดนตรี และการร้องเพลง
  • การเทียนทานเครื่องเทียน ทานเครื่องเทียนเพื่อเชิญวิญญาณของผู้ตายมารับพิธี
  • การประทานอาหาร จัดงานประทานอาหารให้กับผู้เข้าร่วมพิธี เป็นการเคารพและสร้างสังคม
  • การฝากศพ นำเสด็จพระไปฝากศพ ทำพิธีฝากศพ และปิดนิมิต
  • การนำเสด็จพระออกไป นำเสด็จพระหรือภูมิประดิษฐ์ของผู้ตายออกจากสถานที่จัดงานศพ
  • การส่งเสด็จพระกลับ การส่งเสด็จพระกลับไปยังที่ศพเริ่มต้น

ขั้นตอนเหล่านี้อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามท้องถิ่นและศาสนาที่ปฏิบัติ ดังนั้น ควรปรึกษาผู้คุ้นเคยที่มีประสบการณ์ในการจัดงานศพจีนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม

บริการ

จัดดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าเมรุ

จัดดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าเมรุ

ให้บริการการจัดดอกไม้งานศพ และดอกไม้หน้าเมรุสำหรับงานวันฌาปนกิจ เพื่อบรรยากาศของงานที่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ในหลากหลายไสตล์ของการจัดและการตกแต่ง

ดูผลงานการจัดดอกไม้งานศพ