Dominic Scott
สุริยาหีบศพ

ร้านสุริยา 9 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
คุณหมอเส็ง ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร บุคคลอันเป็นที่เคารพรักยิ่ง

ตำนานสมุนไพร เจ้าของวลีเด็ด “เรื่องสมุนไพร ไว้ใจผม”
และขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจ ให้ทางร้านได้ดูแล
การจัดงานสำคัญในครั้งนี้ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธี

เกิด มาเพียรก่อสร้าง ความดี
แก่ เฒ่ากุศลมี เสาะบ้าง
เจ็บ ป่วยพยาธิ มีทั่ว กันนา
ตาย แต่ กายชื่อยัง ชั่วฟ้า ดินสลาย

Dominic Scott
สุริยาหีบศพ

ขอน้อมกราบส่ง ดวงวิญญาณ
“แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต”
คืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ

ขอขอบพระคุณ คณะศิษยานุศิษย์
ที่ไว้วางใจให้ทางเราดูแล สรีระสังขารท่าน
และดูแลในพิธีตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธีครับ

Dominic Scott
สุริยาหีบศพ

รวมผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวเครือญาติ ให้เราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพ จนเสร็จพิธี

เสียงจากลูกค้า