สุริยาหีบศพ

จำหน่าย หีบศพ โลงศพ

จำหน่าย หีบศพ โลงศพตามศาสนา ไทย จีน คริส มีหีบศพให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบมาตราฐาน แบบเกรดพรีเมี่ยม หีบศพแบบจีน หีบศพแบบคริส และหีบปรับอากาศ

หีบศพแบบพรีเมี่ยม

หีบฝาทรงธรรมพ่นสีครีมฐาน 3 ชั้น

หีบฝาทรงธรรมลายพิกุลพ่นสีทองฐาน 3 ชั้น

หีบไม้อัดลายสักฐาน 3 ชั้น ติดลายเทพนม

หีบไม้สักแท้ฐาน 3 ชั้น

แบบพรีเมี่ยม

แบบพรีเมี่ยม

แบบพรีเมี่ยม

แบบพรีเมี่ยม

แบบพรีเมี่ยม

หีบฝาทรงธรรมลายพิกุลพ่นสีทองฐาน 3 ชั้น

แบบพรีเมี่ยม

หีบพรีเมียมปิดทอง

แบบพรีเมี่ยม

แบบพรีเมี่ยม

แบบพรีเมี่ยม

หีบศพแบบมาตรฐาน

หีบธรรมดา

หีบขอบเทพนม

หีบเทพนมฐาน 1 ชั้น

หีบเทพนมฐาน 2 ชั้น

หีบเทพนมฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าตาดทองครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น

หีบสติ๊กเกอร์มุกเงินฐาน 3 ชั้น

หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น

หีบสติ๊กเกอร์มุกฐาน 5 ชั้น

หีบไม้อัดสักฐาน 3 ชั้น ติดลายเทพนม

หีบไม้อัดสักฐาน 5 ชั้น ติดลายเทพนม

หีบผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น

หีบไม้สักฐาน 5 ชั้น

หีบฝาทรงธรรมลายพิกุลพ่นทองฐาน 3 ชั้น

หีบฝาทรงธรรมบุผ้าประกายทอง-เงินฐาน 3 ชั้น

หีบฝาทรงธรรมผ้าลายดอกไม้ฐาน 3 ชั้น

หีบฝาทรงธรรมสีครีมฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าตาดทองเต็มใบฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าตาดเงินเต็มใบฐาน 3 ชั้น

หีบศพแบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

แบบปรับอากาศ

หีบศพแบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

แบบจีน

หีบศพแบบคริสต์

แบบคริสต์

แบบคริสต์

แบบคริสต์

โลงแก้ว

หีบกระจกฝังมุก พร้อมติดไฟ
และ พัดดูดระบายอากาศ

หีบกระจกฝังมุก พร้อมติดไฟ
และ พัดดูดระบายอากาศ

หีบกระจกฝังมุก พร้อมติดไฟ
และ พัดดูดระบายอากาศ

หีบกระจกฝังมุก พร้อมติดไฟ
และ พัดดูดระบายอากาศ

บริการ

จัดดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าเมรุ

จัดดอกไม้งานศพ ดอกไม้หน้าเมรุ

ให้บริการการจัดดอกไม้งานศพ และดอกไม้หน้าเมรุสำหรับงานวันฌาปนกิจ เพื่อบรรยากาศของงานที่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ในหลากหลายไสตล์ของการจัดและการตกแต่ง

ดูผลงานการจัดดอกไม้งานศพ