แพคเกจเริ่มต้น

แพคเกจเริ่มต้น 1

13,500-.

 1. หีบขอบเทพนม
 2. บุภายในผ้านวม
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบ 5 กอ
 8. ดอกไม้หลังหีบ
 9. ดอกไม้กรอบรูป
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 11. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก ช่อเชิญ 3 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจเริ่มต้น 2

15,500-.

 1. หีบขอบเทพนมฐาน 1 ชั้น
 2. บุภายในผ้านวม
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบ 5 กอ
 8. ดอกไม้หลังหีบ
 9. ดอกไม้กรอบรูป
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 11. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก ช่อเชิญ 3 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจเริ่มต้น 3

16,500-.

 1. หีบขอบเทพนมฐาน 2 ชั้น
 2. บุภายในผ้านวม
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบ 5 กอ
 8. ดอกไม้หลังหีบ
 9. ดอกไม้กรอบรูป
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 11. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก ช่อเชิญ 3 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจเริ่มต้น 4

17,500-.

 1. หีบขอบเทพนมฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้านวม
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบ 5 กอ
 8. ดอกไม้หลังหีบ
 9. ดอกไม้กรอบรูป
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 11. ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก ช่อเชิญ 3 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจเริ่มต้น 5

25,500-.

 1. หีบสติ๊กเกอร์มุก, หีบผ้าตาดครึ่งใบ, หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบ 5 กอ
 8. ดอกไม้หลังหีบ
 9. ดอกไม้กรอบรูป
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 11. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 5 ช่อ
ดูรายละเอียด

แพคเกจมาตราฐาน

แพคเกจมาตราฐาน 1

32,000-.

 1. หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 5 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจมาตราฐาน 2

35,000-.

 1. หีบผ้าตาดทองครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 5 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจมาตราฐาน 3

35,000-.

 1. หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 5 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจมาตราฐาน 4

38,000-.

 1. หีบผ้าตาด ทอง,เงิน เต็มใบฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 5 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจมาตราฐาน 5

43,000-.

 1. หีบผ้าตาย่น ทอง,เงิน ฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 5 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจมาตราฐาน 6

55,000-.

 1. หีบฝาทรงธรรมสีครีม ฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก ช่อเชิญ 5 ช่อ
ดูรายละเอียด

แพคเกจพรีเมี่ยม

แพคเกจพรีเมี่ยม 1

69,000-.

 1. หีบฝาทรงธรรมผ้าประกาย ทอง, เงิน ฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจพรีเมี่ยม 2

69,000-.

 1. หีบฝาทรงธรรมลายพิกุลพ่นทองฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจพรีเมี่ยม 3

129,000-.

 1. หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบโมเดิร์น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจพรีเมี่ยม 4

150,000-.

 1. หีบไม้สักฐาน 5 ชั้น
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบโมเดิร์น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ
ดูรายละเอียด
แพคเกจพรีเมี่ยม 5

239,000-.

 1. หีบไม้สักทรงธรรม
 2. บุภายในผ้าต่วน
 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป, ตะเกียง, ผ้าขาว, หมอน, สายสิญจน์)
 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบโมเดิร์น
 8. ดอกไม้กรอบรูป
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 10. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก ช่อเชิญ 10 ช่อ
ดูรายละเอียด
ผลงานแห่งความภูมิใจ

ผลงานการจัดงานศพ ของสุริยาหีบศพ

ผลงานการจัดงานศพ ของสุริยาหีบศพ

หลากหลายงานที่พี่น้องคนไทย ไว้วางใจให้เราได้เข้าไปช่วยดูแลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ ล้วนเป็นความภูมิใจของทีมบริการทุกคน ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยให้งานพิธีลุล่วงไปได้ด้วยความสมเกียรติ

ดูผลงาน