แพ็กเกจเริ่มต้น

แพ็กเกจเริ่มต้น 1

13,500-.

แพ็กเกจ

แพ็กเกจเริ่มต้น 2

15,500-.

แพ็กเกจ

แพ็กเกจเริ่มต้น 3

16,500-.

แพ็กเกจเริ่มต้น 4

17,500-.

แพ็กเกจเริ่มต้น 5

25,500-.

แพ็กเกจมาตราฐาน

แพ็กเกจมาตราฐาน 1

32,000-.

แพ็กเกจมาตราฐาน 2

35,000-.

แพ็กเกจ

แพ็กเกจมาตราฐาน 3

35,000-.

แพ็กเกจมาตราฐาน 4

38,000-.

แพ็กเกจมาตราฐาน 5

43,000-.

แพ็กเกจมาตราฐาน 6

55,000-.

แพ็กเกจพรีเมี่ยม

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 1

69,000-.

สุริยาหีบศพ

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 2

69,000-.

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 3

129,000-.

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 4

150,000-.

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 5

239,000-.

ผลงานแห่งความภูมิใจ

ผลงานการจัดงานศพ ของสุริยาหีบศพ

ผลงานการจัดงานศพ ของสุริยาหีบศพ

หลากหลายงานที่พี่น้องคนไทย ไว้วางใจให้เราได้เข้าไปช่วยดูแลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ ล้วนเป็นความภูมิใจของทีมบริการทุกคน ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยให้งานพิธีลุล่วงไปได้ด้วยความสมเกียรติ

ดูผลงาน