แพ็กเกจเริ่มต้น

แพ็กเกจเริ่มต้น 1

13,500-.

เซ็ทจัดงานศพเริ่มต้น เซ็ทที่ 1

แพ็กเกจเริ่มต้น 2

15,500-.

เซ็ทจัดงานศพเริ่มต้น เซ็ทที่ 2

แพ็กเกจเริ่มต้น 3

16,500-.

เซ็ทจัดงานศพเริ่มต้น เซ็ทที่ 3

แพ็กเกจเริ่มต้น 4

17,500-.

เซ็ทจัดงานศพเริ่มต้น เซ็ทที่ 4

แพ็กเกจเริ่มต้น 5

25,500-.

แพ็กเกจจัดงานศพ Start 5

แพ็กเกจมาตราฐาน

แพ็กเกจมาตราฐาน 1

32,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ-Standard-1

แพ็กเกจมาตราฐาน 2

35,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ-Standard-2

แพ็กเกจมาตราฐาน 3

35,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ-Standard-3

แพ็กเกจมาตราฐาน 4

38,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ-Standard-4

แพ็กเกจมาตราฐาน 5

43,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ-Standard-5

แพ็กเกจมาตราฐาน 6

58,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ-Standard-6

แพ็กเกจมาตราฐาน 7

39,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ-Standard-7

แพ็กเกจพรีเมี่ยม

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 1

69,000-.

โปรโมชันจัดงานศพพรีเมียมเซ็ทที่ 1 ราคา 69,000 บาท

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 2

69,000-.

โปรโมชันจัดงานศพพรีเมียมเซ็ทที่ 2 ราคา 69,000 บาท

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 3

69,000-.

โปรโมชันจัดงานศพพรีเมียมเซ็ทที่ 3 ราคา 69,000 บาท

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 3.1

69,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพ Premium 3.1

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 4

129,000-.

โปรโมชันจัดงานศพพรีเมียมเซ็ทที่ 4 ราคา 129,000 บาท

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 5

150,000-.

โปรโมชันจัดงานศพพรีเมียมเซ็ทที่ 5 ราคา 150,000 บาท

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 6

239,000-.

โปรโมชันจัดงานศพพรีเมียมเซ็ทที่ 6 ราคา 239,000 บาท

แพ็กเกจพรีเมี่ยม 7

69,000-.

โปรโมชันจัดงานศพพรีเมียมเซ็ทที่ 7 ราคา 69,000 บาท

แพ็กเกจแนะนำ

แพ็กเกจแนะนำ 1

95,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพแนะนำ-1

แพ็กเกจแนะนำ 2

109,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพแนะนำ-2

แพ็กเกจแนะนำ 3

159,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพแนะนำ-3

แพ็กเกจแนะนำ 4

169,000-.

แพ็กเกจจัดงานศพแนะนำ 4
ผลงานแห่งความภูมิใจ

ผลงานการจัดงานศพ ของสุริยาหีบศพ

ผลงานการจัดงานศพ ของสุริยาหีบศพ

หลากหลายงานที่พี่น้องคนไทย ไว้วางใจให้เราได้เข้าไปช่วยดูแลงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ ล้วนเป็นความภูมิใจของทีมบริการทุกคน ที่มีโอกาสได้ช่วยให้งานพิธีลุล่วงไปได้ด้วยความสมเกียรติ

ดูผลงาน