06 1549 5395

รายละเอียดโปรโมชั่น PREMIUM 5

  • 1. หีบไม้สักทรงธรรม
  • 2. บุภายในผ้าต่วน
  • 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
  • 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป,ตะเกียง,ผ้าขาว,หมอน,สายสินทน์)
  • 5. ผ้าแพรคลุมศพ
  • 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
  • 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบโมเดิร์น
  • 8. ดอกไม้กรอปธูป
  • 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
  • 10. ดอกไม้จันทร์ 500 ดอก,ช่อเชิญ 10 ช่อ