06 1549 5395

รายละเอียดโปรโมชั่น STANDARD 4

  • 1. หีบผ้าตาด ทอง,เงิน เต็มใบฐาน 3 ชั้น
  • 2. บุภายในผ้าต่วน
  • 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
  • 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป,ตะเกียง,ผ้าขาว,หมอน,สายสินทน์)
  • 5. ผ้าแพรคลุมศพ
  • 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
  • 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบจัดสวน 2 ชั้น
  • 8. ดอกไม้กรอปธูป
  • 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
  • 10. ดอกไม้จันทร์ 300 ดอก,ช่อเชิญ 5 ช่อ