06 1549 5395

รายละเอียดโปรโมชั่น START 5

 • 1. หีบสติ๊กเกอร์มุก, หีบผ้าตาดครึ่งใบ, หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ
 • 2. บุภายในผ้าต่วน
 • 3. รถเคลื่อนย้ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 • 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณครบชุด (กระถางธูป,ตะเกียง,ผ้าขาว,หมอน,สายสินทน์)
 • 5. ผ้าแพรคลุมศพ
 • 6. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ
 • 7. ดอกไม้หน้าหีบแบบ 5 กอ
 • 8. ดอกไม้หลังหีบ
 • 9. ดอกไม้กรอปธูป
 • 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 • 11. ดอกไม้จันทร์ 300 ดอก,ช่อเชิญ 5 ช่อ